Nguyễn Doãn Đạt

Là một trong những thành viên đầu tiên xây dựng lên thương hiệu bất động sản T&H Toàn Cầu. Mặc dù tuổi đời còn trẻ, xong Nguyễn Doãn Đạt đã có gần 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản: tư vấn, pháp lý, thủ tục, giấy phép triển khai dự án…

Menu